ETEM Logo
ETEM Logo
Закрити

КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Для компанії ETEM корпоративна відповідальність полягає у збереженні  навколишнього середовища, участі у соціальних програмах,  охороні здоров'я і дотриманні безпеки на робочих місцях. Наша корпоративна відповідальність матеріалізується у вигляді визнання необхідності в активній участі у підтримці та розвитку місцевих громад, де розташовані наші об'єкти, забезпечення безпечних умов праці для наших співробітників та інвестуванні в охорону навколишнього середовища, реалізуючи постійні навчальні програми, які підкреслюють значення вторинної переробки матеріалів. Основним інструментом для реалізації екологічної політики компанії ETEM є система екологічного менеджменту, яка розроблена і виконується компанією відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004.

ETEM активно впроваджує передові технології у галузі охорони навколишнього середовища за допомогою значних інвестицій і заходів з оптимізації виробничого циклу, а також впроваджує нові технологічні операції, які знижують споживання енергії під час виробництва і запобігають будь-яким можливостям забруднення навколишнього середовища. Продукція компанії ETEM спрямована  у першу чергу на економію енергії для кінцевих користувачів, але ми також приділяємо значну увагу її придатності для повторного використання після вичерпання експлуатаційного ресурсу.

Внесок компанії ETEM у скорочення викидів парникових газів є суттєвим, оскільки більша частина нашої продукції створюється на основі переробки алюмінію, процесу, який економить

95 % енергії, необхідної для виробництва алюмінієвої продукції з первинного алюмінію.

Основним пріоритетом компанії ETEM є забезпечення безпеки на робочих місцях, і ми постійно інвестуємо у навчання своїх співробітників. Основна мета компанії ETEM полягає у досягненні нульового рівня травматизму на виробництві. Для досягнення цієї мети ми постійно дотримуємось програми поліпшення умови праці та безпеки на виробництві.